Bendradarbiaujančios institucijos / centrai

Europos profesinio rengimo plėtotės centras - CEDEFOP http://www.cedefop.europa.eu/
Europos universitetų asociacija http://www.eua.be/
LR Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/
Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt/
Profesinio mokymo ir metodikos centras http://www.pmmc.lt/
Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų Karjeros planavimo centras http://kpc.rmtkr.lt/
VDU Švietimo studijų centras http://www.vdu.lt/ssc/

Agentūros

ES Leonardo da Vinci programos koordinavimo paramos fondas http://www.leonardo.lt/
ES Socrates programos koordinavimo paramos fondas http://www.socrates.lt/
Europos socialinio fondo agentūra - ESFA http://www.esf.lt/
Švietimo mainų ir paramos fondas http://www.smpf.lt/
Tarptautinių mokslų ir technologijų plėtros programų agentūra http://www.tpa.lt/

Naudingos nuorodos

Tarptautinė mokyklų ir kolegijų akreditacija http://www.accreditedonlinecolleges.org/guide/
Informacija apie JAV aukštąsias mokyklas http://www.acceptancerate.com/

Valstybiniai universitetai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija http://www.lka.lt/
Kauno medicinos universitetas http://www.kmu.lt/
Kauno technologijos universitetas http://www.ktu.lt/
Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt/
Lietuvos kūno kultūros akademija http://www.lkka.lt/
Lietuvos muzikos ir teatro akademija http://www.lmta.lt/
Lietuvos veterinarijos akademija http://www.lva.lt/
Lietuvos žemės ūkio universitetas http://www.lzuu.lt/
Mykolo Romerio universitetas http://www.mruni.lt/
Šiaulių universitetas http://www.su.lt/
Vilniaus dailės akademija http://www.vda.lt/
Vilniaus Gedimino technikos universitetas http://www.vtu.lt/
Vilniaus pedagoginis universitetas http://www.vpu.lt/
Vilniaus universitetas http://www.vu.lt/

Nevalstybiniai universitetai

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas http://www.ism.lt/  
Europos Humanitarinis Universitetas http://www.ehu.lt
LCC tarptautinis universitetas http://www.lcc.lt
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla http://www.tvm.lt
Vilniaus verslo teisės akademija http://www.vvtakademija.lt
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija http://www.tks.lt
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija http://www.seminarija.lt

Valstybinės kolegijos

Alytaus kolegija http://www.akolegija.lt/
Kauno kolegija http://www.kauko.lt/
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija http://www.kmaik.lm.lt/
Kauno technikos kolegija http://www.ktk.lt/
Klaipėdos kolegija http://www.klk.lt/
Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija http://www.klvtk.lt/
Lietuvos jūreivystės kolegija http://www.lmc.lt/
Marijampolės kolegija http://www.marko.lt/
Panevėžio kolegija http://www.panko.lt/
Stasio Šalkauskio kolegija http://www.lcn.lt/
Šiaulių kolegija http://www.siauliukolegija.lt/
Utenos kolegija http://www.utenos-kolegija.lt/
Vilniaus kolegija http://www.viko.lt/
Vilniaus statybos ir dizaino kolegija http://www.vsdk.lt/
Vilniaus technikos kolegija http://www.vtk.lt/
Žemaitijos kolegija http://www.zemko.lt/

Nevalstybinės kolegijos

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla http://www.avm.lt
Vilniaus vadybos aukštoji mokykla http://www.vva.lt
Klaipėdos verslo kolegija http://www.klvk.lt
Kolpingo kolegija http://www.kolping.lt
Socialinių mokslų kolegija http://www.smk.lt
Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija http://www.kolegija.com
Šiaurės Lietuvos kolegija http://www.slk.lt
Vakarų Lietuvos verslo kolegija http://www.vlvk.lt/
Vilniaus teisės ir verslo kolegija http://www.vtvk.lt
Vilniaus verslo kolegija http://www.kolegija.lt
Vilniaus dizaino kolegija http://www.dizainokolegija.lt
Vilniaus kooperacijos kolegija http://www.vkk.lt