• Aukštojo mokslo kokybė
  • Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas
  • Studijų terminų žodynas

Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė

2012 m.sausio mėn. 09 d.Vytauto Didžiojo universitete Edukologijos mokslo kryptyje dirbančių tyrėjų iniciatyva įkurta Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė (SKKTG) . SKKTG tęsia VDU Studijų kokybės centro, įkurto 2002 metais VDU Senato nutarimu,  pradėtus tyrimus studijų kokybės ir karjeros projektavimo srityse. Pagrindinis SKKT grupės tikslas – efektyviau plėtoti studijų kokybės ir karjeros tyrimus pažangiausios pasaulinės patirties paradigmoje. SKKT grupės veiklos apima:

  • bendradarbiavimą bei dalijimąsi patirtimi su studijų kokybės ir karjeros tyrėjais Lietuvoje ir užsienyje;
  • tyrimų rezultatų sklaidą, dalyvavimą konferencijose, seminaruose, mokslinėse diskusijose;
  • nacionalinių ir tarptautinių projektų rengimą bei įgyvendinimą.

 

Dauguma studijų kokybės ir karjeros tyrimų rezultatų skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis leidžiamuose žurnaluose „Aukštojo mokslo kokybė” bei „Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas”.

SKKT grupė pagrinde vienija Vytauto Didžiojo universitete dirbančius Edukologijos mokslo krypties tyrėjus, tačiau į konsorciumą kviečiami jungtis ir kitų aukštųjų mokyklų studijų kokybės ir karjeros tyrėjai ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio šalių.

 

Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupės narių sąrašas