Tikslai:

  • Plėtoti studijų kokybės ir karjeros tyrimus instituciniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje, atsižvelgiant į pasaulines studijų kokybės ir karjeros tyrimų plėtros tendencijas. 
  • Skleisti studijų kokybės ir karjeros projektavimo tyrimų rezultatus Lietuvoje bei užsienyje.
  • Teikti konsultacijas švietimo ir kitoms institucijoms karjeros projektavimo ir studijų / mokymo kokybės užtikrinimo sistemų projektavimo bei diegimo srityse. 

Uždaviniai:

  • Kaupti, sisteminti ir skleisti naujausią informaciją apie pasaulines studijų kokybės užtikrinimo bei karjeros projektavimo tendencijas. 
  • Konsultuoti institucijas bei jų bendruomenes studijų kokybės užtikrinimo bei karjeros projektavimo srityse. 
  • Tirti studijų / mokymo kokybės procesus plėtojant studijų / mokymo institucijų kokybės kultūrą, studijų / mokymo programų vertinimo kriterijus ir rodiklius švietimo bei kitose institucijose. 
  • Tirti karjeros projektavimo procesus švietimo ir kitose institucijose.
  • Konsultuoti institucijų personalą ir asmenis profesijos rinkimosi bei tolesnės karjeros plėtotės klausimais. 
  • Mokyti švietimo ir kitų institucijų personalą kokybės užtikrinimo bei karjeros projektavimo sistemų plėtotės bei jų diegimo institucijose klausimais.