Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė, tęsdama 2002 m. pradėtus Studijų kokybės centro tyrimus dalyvauja tarptautiniuose (Europos Sąjungos 6-ojoje bendrojoje programoje, Leonardo da Vinci, Socrates, Erazmus bei kitose programose) ir nacionaliniuose projektuose, o taip pat vykdo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos universitetų asociacijos, CEDEFOP, Europos struktūrinių fondų ir kitų šalies bei užsienio institucijų inicijuojamus projektus.

Nacionaliniai projektai

Tarptautiniai projektai