Vykdomi projektai

 • Pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programų atnaujinimas Vytauto Didžiojo universitete remiantis vieningos Europos aukštojo mokslo erdvės principais (akronimas: SPRA VDU).
  Nacionalinis projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. 2010–2012 m. Plačiau

Įgyvendinti projektai

 • Švietimo kokybės vadybininkų rengimas plėtojant kokybės užtikrinimo sistemą Lietuvoje.
  Nacionalinis projektas dalinai remiamas ES struktūrinių fondų. 2005–2008 m. Plačiau

 • Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas.
  Nacionalinis projektas dalinai remiamas ES struktūrinių fondų, kurio veiklos vykdomos pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Vytauto Didžiojo universiteto sutartį. 2006–2008 m. Plačiau
 • Lietuvos universitetų studijų kokybės užtikrinimo sistemos kūrimas pasaulinės patirties kontekste
  Atviros Lietuvos fondo Švietimo ir mokslo programa. 2003–2004 m. Plačiau