Vykdomi projektai

 

Įgyvendinti projektai

 • Hansa tradicija profesiniame mokyme: Mobilumo strategijos, skatinant profesinio mokymo moksleivių verslumo mokėjimus (akronimas: HansaVET). ES Leonardo da Vinči programa. 20112013 m. Plačiau
 • Aukštasis mokslas kaip strateginių kompetentingumų kūrėjas (akronimas: HEGESCO)
  ES Erasmus programa. 2007–2009 m. Plačiau
 • Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodologijos perkėlimas
  (akronimas: TIMA-Balt)
  ES Leonardo da Vinči programa. 2007–2009 m. Plačiau
 • Europinis profesinio informavimo/konsultavimo sertifikatas
  ES Leonardo da Vinči programa. 2007–2009 m. Plačiau
 • Profesinio mokymo programų rengėjų akreditacijos centras
  ES Leonardo da Vinči programa. 2007–2009 m. Plačiau
 • Profesinio konsultavimo tinklas mokykloms
  ES Socrates/Comenius III programa. 2005–2008 m. Plačiau
 • Profesijos mokytojo kvalifikacijos aprašas
  CEDEFOP (Europos profesinio rengimo plėtotės centras). 2005–2008 m. Plačiau
 • Profesijos mokytojų neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas ES šalyse
  CEDEFOP (Europos profesinio rengimo plėtotės centras) 2004–2006 m. Plačiau
 • Dinamiška internetinė karjeros projektavimo priemonė (akronimas: DYNOT)
  ES Leonardo da Vinči programa. 2005–2007 m. Plačiau
 • Politiniai sprendimai įveikiant iš kartos į kartą perteikiamos socialinės nelygybės priežastis
  (akronimas: PROFIT)
  ES 6-oji Bendroji programa. 2004–2007 m. Plačiau
 • Europos ekspertų tinklas praktikos užsienyje organizavimo kompetencijoms ugdyti
  (akronimas: Eu-Next)
  ES Leonardo da Vinči programa. 2004–2007 m. Plačiau
 • Studentų mobilumo stiprinimas organizuojant palaikymą internetiniuose tinkluose (akronimas: ESMOS)
  ES Socrates programa. 2004–2006 m. Plačiau
 • Kokybės kultūros projekto trečiasis ciklas „Studijos ir dėstymas: studijų rezultatų įdiegimas"
  Europos universitetų asociacijos projektas. 2005–2006 m. Plačiau
 • E-know VET duomenų bazė apie profesijos mokytojų rengimą
  CEDEFOP (Europos profesinio rengimo plėtotės centras). 2005–2006 m. Plačiau
 • Profesijos mokytojų profesijos apibrėžtis
  CEDEFOP (Europos profesinio rengimo plėtotės centras). 2006–2007 m. Plačiau