Programa

Leonardo da Vinci

Projekto pavadinimas

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ RENGĖJŲ AKREDITACIJOS CENTRAS
(akronimas: ACVCD)

Projekto numeris

LLP-LdV-TOI-2007-HU-10

Vykdymo metai

2007–2009

Projekto tinklalapis

www.acvcd.eu

Projekto tikslas

Sukurti internetinį Europos profesinio mokymo programų rengėjų akreditacijos centrą, kuris vienytų akreditavimo ekspertus, kvalifikaciją įgijusius elektroniniu mokymosi būdu.

Projekto uždaviniai

 • Nustatyti reikalavimus akreditacijos procesui.
 • Parengti standartizuotas europines akreditacijos taisykles, nustatančias akreditacijos proceso tvarką.
 • Sukurti „on-line“ mokymo vertinimo sistemą ekspertams, priklausantiems Centrui.
 • Apibūdinti „on-line“ akreditacijos procesą.
 • Sukurti e-mokymosi kursus, skirtus akreditacijos proceso pasirengimui.
 • Sukurti „on-line“ duomenų bazę mokymo turinio rengimo ekspertams.

Projekto rezultatai

 • Sukurtas akreditacijos reikalavimų sąvadas.
 • Parengtos standartizuotos europinės akreditacijos taisyklės.
 • Sukurta ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimo sistema, skirta mokymo turinio rengimo ekspertų kandidatų žinių įvertinimui.
 • Parengti e-mokymosi kursai, skirti akreditacijos proceso pasirengimui.
 • Sukurta mokymo programų rengimo ekspertų duomenų bazė.
 • Sukurtas internetinis Europos profesinio mokymo programų rengėjų akreditacijos centras.

Projekto koordinatorius

Digitális Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézet, Vengrija

Projekto partneriai

Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, Vokietija
Istituto Jacques Maritain, Italija
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, Austrija
Bundesinstitut für Berufsbildung, Vokietija
Oktatásfejlesztési Observatory, Vengrija
Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori, Italija

Kontaktinis asmuo

Dr. Audronė Allan, Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas