Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė plėtoja studijų kokybės ir karjeros tyrimus. Studijų kokybės tyrimuose gilinamasi į studijų kokybės vertinimą ir jos gerinimą (kokybės užtikrinimą) studijų programos ir institucijos lygmenyje, karjeros tyrimuose – į ugdymo karjerai ir karjeros planavimo procesus.

Atlikdami tyrimus Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupės nariai bendradarbiauja su partneriais iš Lietuvos bei užsienio. Remiantis tyrimų rezultatais publikuoja monografijas, mokslinius žurnalus bei straipsnius, skaito pranešimus šalies ir tarptautinėse konferencijose, dalyvauja seminaruose bei kituose renginiuose.

Studijų kokybės tyrimai

Karjeros projektavimo tyrimai