• Straipsnių rinkinys: Studijų kokybės užtikrinimo sistemos modeliavimas pasaulinės patirties kontekste. Plačiau
 • Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo terminų žodynas. Plačiau
 • Kai kurių Lietuvos universitetų ir kolegijų studijų programų kokybės ypatumai: studijų rezultatų paradigma. Plačiau
 • Vytauto Didžiojo universiteto absolventų konkurencingumas darbo rinkoje. Plačiau
 • Personalo konsultavimas ir mokymo organizavimas
  • Dėstytojo knyga
  • Mokomoji knyga studentui
 • Švietimo vadyba
  • Dėstytojo knyga
  • Mokomoji knyga studentui
 • Kokybės vadybos sistemos
  • Dėstytojo knyga
  • Mokomoji knyga studentui
 • Modernios organizacijų valdymo teorijos
  • Dėstytojo knyga
  • Mokomoji knyga studentui
 • Švietimo kokybės vertinimo metodologija
  • Dėstytojo knyga
  • Mokomoji knyga studentui
 • Švietimo organizacijų kokybės vadyba
  • Dėstytojo knyga
  • Mokomoji knyga studentui
 • Savarankiško darbo rengimo metodologija
  • Mokomoji knyga studentui
 • Švietimo filosofinės koncepcijos
  • Mokomoji knyga studentui
 • Socialiniai tyrimai švietime
  • Mokomoji knyga studentui
 • Taikomoji švietimo sociologija
  • Mokomoji knyga studentui
 • Mokymo/studijų programų kokybė
  • Mokomoji knyga studentui
 • Nacionalinės švietimo sistemos
  • Mokomoji knyga studentui
 • Jaunų žmonių socialinės atskirties įveikimo problemos ir perspektyvos. Plačiau
 • Skurdo ir socialinės nelygybės perdavimo iš kartos į kartą įveikimo galimybės nacionalinės ir vietinės socialinės politikos požiūriu. Plačiau
 • Recognition and validation of informal and non-formal learning for VET teachers and trainers in the EU Member States. Plačiau
 • Vocational Teacher Education in Lithuania: Situation Analysis. Plačiau
 • Continuous Vocational Training: Trainer. Plačiau
 • Continuous Vocational Training: Training Manager. Plačiau
 • Interviews with Policy Makers on Social Inequality Issues. Plačiau
 • Report on Focus Group Interview Results on Social Inequality Issues. Plačiau
 • In-Depth Interviews With Young Adults In Jonava City on Social Inequality Issues. Plačiau
 • Review of Scientific Literature (Labour Market Policy) on Social Inequality Issues. Plačiau
 • Review of Scientific Literature (Welfare Policy) on Social Inequality Issues. Plačiau
 • Short Summary of the Project "Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational Transmission of Inequalities" Results in Lithuania. Plačiau