• Karjeros projektavimo ir konsultavimo terminų žodynas. Plačiau
 • Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo vadovas
 • Profesinio informavimo A metodika. Plačiau
 • Profesinio informavimo B metodika. Plačiau
 • Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo C metodika. Plačiau
 • Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo D metodika. Plačiau
 • Profesinio informavimo standartas. Plačiau
 • Profesinio informavimo mokymo programa. Plačiau
 • Profesijos konsultanto profesijos standartas. Plačiau
 • Profesijos konsultanto rengimo standartas. Plačiau
 • Profesinio konsultavimo metodinės rekomendacijos profesijos konsultantams. Plačiau
 • Profesijos konsultantų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymo metodika. Plačiau
 • Profesinio konsultavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa. Plačiau
 • Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programa. Plačiau
 • Profesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo nuotolinio mokymo metodika. Plačiau
 • Profesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo nuotolinio mokymo programa. Plačiau
 • Mokytojų, profesijos mokytojų ir dėstytojų bendradarbiavimo su socialiniai partneriais metodinės rekomendacijos. Plačiau
 • Profesinio informavimo taškų audito ir akreditavimo metodika. Plačiau
 • Profesinio informavimo taškų audito ir akreditavimo mokymo programa. Plačiau
 • Profesinio informavimo taškų audito, akreditavimo ir finansavimo metodinės rekomendacijos. Plačiau