Programa

ES 6-oji Bendroji programa

Projekto pavadinimas

POLITINIAI SPRENDIMAI ĮVEIKIANT IŠ KARTOS Į KARTĄ PERTEIKIAMOS SOCIALINĖS NELYGYBĖS PRIEŽASTIS
(akronimas: PROFIT)

Projekto numeris

CIT2-CT-2004-506245

Vykdymo metai

2004–2007

Projekto tinklalapis

http://www.profit.uni.lodz.pl/

Projekto tikslas

Vadovaujantis holistinio požiūriu, pateikti politikams pasiūlymus kaip žinių visuomenė gali prisidėti siekiant tolygaus ES vystimosi, socialinės ir teritorinės sanglaudos bei gyvenimo kokybės gerinimo.

Projekto uždaviniai

  • Gilinti supratimą apie socio-ekonominės ir kultūrinės aplinkos ypatumus, lemiančius iš kartos į kartą perduodamą nelygybę bei ieškoti politinių sprendimų mažinant šios problemos vystimosi priežastis.
  • Siekti aiškesnių politinių sprendimų regioniniame lygmenyje sprendžiant nelygybės perdavimo iš kartos į kartą problemą.
  • Atskleisti asmens socialinį mobilumą įtakojančius politinius veiksnius.
  • Įvertinti politinių sprendimų pritaikomumą gerinant socialinio mobilumo galimybes lokaliniame lygmenyje.

Projekto rezultatai

  • Surasti politiniai sprendimai, padedantys įveikti iš kartos į kartą perduodamą socialinę nelygybę skirtingose socio-kultūrinėse aplinkose.
  • Apibūdinti nacionaliniai ypatumai, įtakojantys šalių socialinės politikos ir praktikos skirtumus, siekiant įveikti iš kartos į kartą perduodamą socialinę nelygybę.
  • Apibrėžta vietos lygmens socialinės politikos svarba kitiems faktoriams, įtakojantiems socialinį mobilumą.
  • Išskirtos gerosios patirties pavyzdžių pritaikymo skirtingose šalyse galimybės ir trukdžiai.

Projekto koordinatorius

Prof. Wielislawa Warzywoda-Kruszynska, Sociologijos instituto vadovė, Lodzės universitetas, Lenkija

Projekto partneriai

Tyrimų centras „Regioninis ir globalus vystymasis“ (Bulgarija), Giesseno universitetas (Vokietija), Tartu universitetas (Estija), Turku universitetas (Suomija), Padovos universitetas (Italija), Loughborough universitetas (Jungtinė karalystė), Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva).

Kontaktinis asmuo

Prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis, Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas