Programa

Leonardo da Vinči

Projekto pavadinimas

EUROPOS EKSPERTŲ TINKLAS PRAKTIKOS UŽSIENYJE ORGANIZAVIMO KOMPETENCIJOMS UGDYTI
(akronimas: Eu-Next)

Projekto numeris

FR/04/B/P/NT-151311

Vykdymo metai

2004–2007

Projekto tinklalapis

http://www.eu-next.eu/

Projekto tikslai

  • Apibrėžti ir įtvirtinti tinkamiausias studentų praktikos užsienyje koordinavimo metodikas bei priemones.
  • Stiprinti bendradarbiavimą tarp skirtingų studentų mobilumą koordinuojančių struktūrų.
  • Skatinti praktikos užsienyje organizavimo Europoje profesionalumą.
  • Gerinti praktikos užsienyje kokybę.
  • Didinti studentų mobilumą.

Projekto rezultatai

  • Atrinkta ir įvertinta metodika ir priemonės, skirtos studentų praktikai užsienyje.
  • Parengtos rekomendacijos Europos studento praktikanto statuso apibrėžimui.
  • Parengtas europinio lėšų centro praktikai užsienyje organizuoti įkūrimo prielaidų aprašas.

Projekto koordinatorius

10 Prancūzijos universitetinių centrų (Pôles universitaires), vienijančių universitetus, regioninės valdžios institucijas ir verslo institucijas, grupė.

Projekto partneriai

Projekte dalyvavo 31 organizacijos atstovai iš 11 Europos šalių: Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lietuvos, Ispanijos, Olandijos, Lenkijos, Portugalijos ir Šveicarijos.

Kontaktinis asmuo

Dokt. Inga Mikutavičienė, Studijų kokybės centras (Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos katedra)