Programa

Leonardo da Vinci

Projekto pavadinimas

HANSA TRADICIJA PROFESINIAME MOKYME: MOBILUMO STRATEGIJOS, SKATINANT PROFESINIO MOKYMO MOKSLEIVIŲ VERSLUMO MOKĖJIMUS
(akronimas: HansaVET)

Projekto numeris

NR. 2011-1LV1-LEO05-02221

Vykdymo metai

2011–2013

Projekto tinklalapis

www.hansavet.eu

Projekto tikslas

Projekto tikslas siejamas su profesinio rengimo kokybės ir inovacijų tobulinimu, skatinant asmenų, dalyvaujančių pirminiame profesiniame rengime, mobilumą.

Projekto uždaviniai

  • Sukurti naują mobilumo profesinio rengimo sektoriuje strategiją Baltijos regione, skatinant verslumą bei užtikrinant įdarbinimą.
  • Profesinio rengimo mokytojams, mentoriams ir mobilumo koordinatoriams suteikti konsultavimo įgūdžius, skatinančius mobilumo studentų verslumą.
  • Skatinti besimokančiųjų profesinio rengimo institucijose verslumo įgūdžius.

Projekto rezultatai

  • Nauja profesinio rengimo mobilumo strategija, skirta penkioms Baltijos regiono šalims bei šių šalių profesinio rengimo sektorių atstovaujančių politikų pasirašytas Memorandumas dėl verslumo gebėjimų ugdymo pirminiame profesiniame rengime.
  • Parengti profesinio rengimo mokytojus rengiantys mokytojai (11) ir profesinio rengimo mokytojai (330).
  • Publikuotas Metodologinis Gidas, skirtas mobilumo pirminiame profesiniame rengime organizatoriams.

Projekto dokumentai

Apie HansaVET (LT)

Handbook (EN)

HansaVet Newsletter Nr. 1

HansaVet Newsletter Nr.2

Projekto koordinatorius

Valstybinis švietimo centras, Latvija.

Projekto partneriai

Valstybinis švietimo centras (projekto koordinatorius), Latvija.

Norden Asociacija, Švedija.

Baltic Bright, Latvija.

Hansos Parlamentas, Vokietija.

Tartu Profesinio mokymo ir rengimo centras, Estija.

Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva.

 

Kontaktinis asmuo

Prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis, Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupės vadovas, Vytauto Didžiojo universitetas