Programa

Leonardo da Vinči

Projekto pavadinimas

NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO METODOLOGIJOS PERKĖLIMAS

Projekto numeris

LLP-LdV-TOI-2007-LT-0004

Vykdymo metai

20072009

Projekto tinklalapis

www.vdu.lt/tima-balt

Projekto tikslas

Praturtinti profesijos mokytojų rengimo programas trijose partnerių šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, įdiegiant įvadinį modulį, skirtą įvertinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, siekiant individualizuoti mokymo programas, pritaikant jas konkretiems mokymosi poreikiams, bei, parengiant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertintojams skirtą studijų modulį.

Projekto uždaviniai

  • Atlikti studiją apie ankstesnio (neformaliojo ir savaiminio) mokymosi pasiekimų vertinimą profesijos mokytojų rengimo sistemose partnerių šalyse.
  • Remiantis partnerio-donoro patirtimi, parengti profesijos mokytojų ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimo metodologiją.
  • Parengti ir projekto partnerių šalyse išmėginti studijų modulį profesijos mokytojų ankstesnio mokymosi pasiekimų vertintojams.
  • Parengti ir projekto partnerių šalyse išmėginti įvadinį modulį į egzistuojančias profesijos mokytojų rengimo programas, skirtas ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimui.

Projekto rezultatai

  • Atlikta studija apie ankstesnio (neformaliojo ir savaiminio) mokymosi pasiekimų vertinimą profesijos mokytojų rengimo sistemose partnerių šalyse.
  • Remiantis partnerio-donoro patirtimi, parengta profesijos mokytojų ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimo metodologija.
  • Parengtas ir projekto partnerių šalyse išmėgintas studijų modulis profesijos mokytojų ankstesnio mokymosi pasiekimų vertintojams.
  • Parengtas ir projekto partnerių šalyse išmėgintas įvadinis modulis į egzistuojančias profesijos mokytojų rengimo programas, skirtas ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimui.

Projekto koordinatorius

Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto partneriai

Talino universitetas, Estija
Rygos technikos universitetas, Latvija
Jyvaskyla taikomųjų mokslų universitetas, Suomija

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė dr. Aušra Fokienė, Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas