Programa

Europos universitetų asociacija

Projekto pavadinimas

KOKYBĖS KULTŪROS PROJEKTO TREČIASIS CIKLAS „STUDIJOS IR DĖSTYMAS: STUDIJŲ REZULTATŲ ĮDIEGIMAS“

Projekto numeris

EUA Quality Culture Project – Round III

Vykdymo metai

2005–2006

Projekto tinklalapis

http://www.eua.be/index.php?id=111

Projekto tikslas

Supažindinti aukštojo mokslo institucijas su vidinės kokybės kultūra ir ją plėtoti sudarant prielaidas institucijoms sistemingiau kontroliuoti savo veiklą ir didinti galimybes sprendžiant sparčiai kintančios aplinkos keliamas problemas.

Projekto uždaviniai

  • Skatinti vidinės kokybės plėtrą Europos aukštojo mokslo institucijose, skleidžiant gerąją patirtį, suformuluotą šešių kontaktinių grupių parengtose ataskaitose.
  • Prisidėti prie institucijų kokybės kultūros tobulinimo bei plėtros.

Projekto įgyvendinimo etapai

  • Projekto pradžia: partnerių susitikimas (2005 m. sausis).
  • Trumpas prisistatymo parengimas (2005 m. sausis-vasaris).
  • Pirmasis projekte dalyvaujančių grupių susitikimas (2005 m. kovas). Tikslas – suderinti kontaktinių grupių tyrimų temas ir darbo planus.
  • "SSGG" analizės parengimas: projekto partneriai įvertina savo institucijos privalumus ir trūkumus, galimybes ir grėsmes pagal bendrą temą (2005 m. kovas–balandis).
  • Antrasis susitikimas (2005 m. gegužė). Tikslas – aptarti "SSGG" analizę, pateikti siūlymus projekto partneriams kaip įveikti nustatytus trūkumus ir pasidalinti gerąja patirtimi.
  • Projekto partneriai parengia savo institucijos veiklos planą, kurio centrinė ašis – vidinės kokybės įgyvendinimo strategija analizuojamos temos kontekste. Rengiamas projekto ataskaitos projektas (2005 m. birželis–lapkritis);
  • Trečiasis susitikimas (2005 m. gruodis). Tikslas – atskirų projekto grupių ataskaitų įvertinimas, siekiant atskleisti gerąją projekto patirtį, jo sėkmes bei sunkumus.
  • Galutinės ataskaitos pristatymas: pateikiami kontaktinių grupių atliktos analizės rezultatai, apibendrinama ir mokomasi, kaip gerinti institucijos kokybės kultūrą.

Projekto koordinatorius

Prof. Katsikas Socrates, Aegean universitetas, Graikija

Projekto partneriai

Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva), Liege universitetas (Belgija), Hradec Kralove universitetas (Čekija), UCC, Nacionalinis Airijos Cork universitetas (Airija), Camerino universitetas (Unicam, Italija), Pietryčių Europos universitetas (Makedonija), Winchester universiteto kolegija (Jungtinė Karalystė)

Kontaktinis asmuo

Prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis, Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas