Programa

Socrates / Comenius III

Projekto pavadinimas

PROFESINIO KONSULTAVIMO TINKLAS MOKYKLOMS

Projekto numeris

225936-CP-1-2005-1-GR-COMENIUS-C3PP

Vykdymo metai

20052008

Projekto tinklalapis

www.career-guide.eu

Projekto tikslas

Skatinti ugdymo karjerai plėtotę Europos mokyklose mažinant neatitikimą tarp mokyklos ir darbo rinkos poreikių.

Projekto uždaviniai

  • Skatinti švietimo politikus domėtis ugdymu karjerai bei gerinti profesinio konsultavimo paslaugų kokybę.
  • Teikti geriausius ugdymo karjerai sistemos pavyzdžius Europos mokyklose.
  • Peržiūrėti ir įvertinti metodus ir praktines programas skirtas ugdymui karjerai mokyklose, kurios remiasi IT technologijomis.
  • Pasiūlyti ekspertų pagalbą ir kvalifikacijos kėlimo programas profesinio konsultavimo specialistams Europoje.
  • Sukurti ugdymo karjerai mokyklose programos vadovą.
  • Sukurti bendrųjų gebėjimų aprašus pagrindinėms profesijoms.

Projekto rezultatai

Projekto uždavinių įgyvendinimui bus sukurtas internetinis portalas „Profesinio konsultavimo tinklas mokykloms”, skirtas profesinio informavimo, bendravimo ir ugdymo karjerai sistemos kūrimui mokyklose. Kuriamo internetinio portalo adresas: http://www.careerguide.net/

Projekto koordinatorius

Ellinogermaniki Agogi, Graikija

Projekto partneriai

Orientum, Graikija
ALBA Graduate Business School, Graikija
Newman College of Higher Education, Jungtinė Karalystė
INSEAD, Prancūzija
University of Louis Pasteur, Prancūzija
Technical University of Dresden, Vokietija
Technical University of Sofia, Bulgarija
Institute for Future Studies, Austrija
IPA S.A., Rumunija
Alfa-Omega Communications, Estija
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Kauno Maironio gimnazija, Lietuva

Kontaktinis asmuo

Eilina Dailidienė, Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas