Programa

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto priemonė Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“

picture2.jpg

 

Projekto pavadinimas

PIRMOSIOS STUDIJŲ PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE REMIANTIS VIENINGOS EUROPOS AUKŠTOJO MOKSLO ERDVĖS PRINCIPAIS

(akronimas: SPRA VDU)

Projekto numeris

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-084

Vykdymo metai

2010–2012

 

PROJEKTO TIKSLAI

 • Sudaryti metodologines ir metodines sąlygas pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programų atnaujinimui Vytauto Didžiojo universitete vieningos Europos aukštojo mokslo erdvės sukūrimo principų pagrindu.
 • Atnaujinti pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programas Vytauto Didžiojo universitete, siekiant gerinti studijų kokybę universitete.

PROJEKTO UŽDAVINIAI

 • Parengti metodines priemones pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programų atnaujinimui.
 • Išbandyti parengtas metodikas dėstytojų profesiniame tobulinime, jas koreguoti ir aprobuoti.
 • Atnaujinti, įvertinti, pakoreguoti ir išbandyti pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programas Vytauto Didžiojo universitete.

PROJEKTO RENGINIAI

 

 

 

 

 

Seminaro „Savarankiško studijavimo organizavimas: įgūdžių ugdymo principai.

E-priemonių taikymas organizuojant savarankišką darbą" (2011-05-04/05/06) medžiaga:

 

 • Savarankiško studijavimo gebėjimų ugdymo principai. Plačiau

 

 

 

Seminaro „Savarankiško studijavimo organizavimo principai ir patirtis. E-priemonių taikymas organizuojant savarankišką darbą" (2011-04-27/28/29) medžiaga:

 • Savarankiško studijavimo organizavimo principai ir patirtis. Savarankiško studijavimo organizavimo metodai ir jų taikymo patirtis. Plačiau
 • Nuotolinės studijos. Plačiau

 

 

Seminaro „Į problemų sprendimą orientuoti studijų metodai ir jų taikymas (2)" (2011-04-18/19/20) medžiaga:

 

Seminaro „Į problemų sprendimą orientuoti studijų metodai ir jų taikymas (1)" (2011-04-12/13/14) medžiaga:

 • Studijų metodai ir jų taikymas. Plačiau

Seminaro „Studijavimo pasiekimų įvertinimo tipai, vertinimo metodai ir priemonės" (2011-03-29/30/31) medžiaga:

 • Studijavimo pasiekimų įvertinimo tipai, vertinimo metodai ir priemonės (dr. I. Savickienė). Plačiau

Seminaro „Studijavimo pasiekimų įvertinimas: kriterijų formulavimas" (2011-03-22/23/24) medžiaga:

 • Studijavimo pasiekimų įvertinimas: kriterijų formulavimas (dr. I. Savickienė). Plačiau
 • Pranešimas „Studijavimo pasiekimų įvertinimas: kriterijų formulavimas" (dr. I. Savickienė). Plačiau

Seminaro „Studijų rezultatų nustatymas ir formulavimas studijų dalyko lygmenyje" (2011-03-15/16/17) medžiaga:

 • Dalomoji medžiaga ECTS kreditų priskyrimui. Plačiau
 • Studijų dalyko rezultatų pagrindimas ECTS kreditais (prof. K. Pukelis). Plačiau
 • Kreditų priskyrimo studijų dalykui matrica. Plačiau

Seminaro „Studijų rezultatų nustatymas ir formulavimas studijų programos lygmenyje" (2011-03-08/09/10) medžiaga:

 • Studijų dalyko rezultatų formulavimas. Plačiau
 • Studijų dalyko rezultatų atnaujinimas studijų programos rezultatų pagrindu (prof. K. Pukelis). Plačiau

Seminaro „Introducing Learning Outcomes into VMU - Challenges and Opportunities" (2011-02-14) medžiaga:

 • Learning Outcomes - what are they all about? Plačiau
 • Linking Learning Outcomes to Teaching and Learning Activities and Assessment as part of Quality Assurance. Plačiau
 • How are ECTS, Modularisation and Learning Outcomes related? Plačiau
 • Challenges that lay ahead in the areas of Teaching and Learning, Assessment and Quality Assurance. Plačiau

Dėstytojų profesinio tobulinimo seminaro „Studijų rezultatų nustatymas ir formulavimas studijų programos lygmenyje" (2010-11-16) medžiaga:

 • Modulinės studijų programos samprata (dr. Izabela Savickienė). Plačiau
 • Studijų programų atnaujinimas studijų rezultatų pagrindu (prof. Kęstutis Pukelis). Plačiau

Dėstytojų profesinio tobulinimo seminaro „Studijų rezultatų nustatymas ir formulavimas studijų programos lygmenyje" (2010-11-05) medžiaga:

 • Studijų programų atnaujinimas Vytauto Didžiojo universitete (dr. Izabela Savickienė). Plačiau
 • Studijų programų atnaujinimas studijų rezultatų pagrindu (prof. Kęstutis Pukelis). Plačiau
 • Studijų rezultatų formulavimo gairės (dr. Izabela Savickienė). Plačiau

Seminaro „Preparing for the Bologna Process and the European Higher Education Area at Vytautas Magnus University“ medžiaga:

 • What is the Bologna Process all about and what implications does it have for our University? Plačiau
 • How do we begin the process of describing the programmes in our University in terms of Learning Outcomes? Plačiau
 • How do I link Learning Outcomes to Teaching and Learning Activities and to Assessment? Plačiau
 • What is best practice regarding ECTS credits, Modularisation and Learning Outcomes in our University? Plačiau
 • Learning Outcomes and Competences – How are they related and should we use both of them in describing programmes in our University? Plačiau
 • What can we learn from the experiences of Ireland regarding the implementation of the Bologna Process in our University? Plačiau 
 • What can we learn from the experience of Scotland regarding the implementation of the Bologna Process in our University? Plačiau
 • What can we learn from the experience of Portugal regarding the implementation of the Bologna Process in our University? Plačiau
 • Planning the Way Forward for our University. Some Concluding Points Plačiau
 • Final Report and Recommendations. Bologna Seminar on “Development of a Common Understanding of Learning Outcomes and ECTS” Porto, Portugal, 19-20 June 2008. Plačiau
 • Learning Outcomes and Competences Plačiau

PROJEKTO REZULTATAI

PROJEKTO KOORDINATORIUS

Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas

PROJEKTO PARTNERIAI

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija. Internetinis adresas: www.lakma.vpu.lt

Lietuvos dailės istorikų draugija. Internetinis adresas: www.ldid.lt

Lietuvos teisininkų draugija. Internetinis adresas: www.ltd.lt

Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija. Internetinis adresas: www.nkma.lcn.lt

KONTAKTINIS ASMUO

Dokt. Eilina Dailidienė, Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas