Programa

Atviros Lietuvos fondo Švietimo ir mokslo programa

Projekto pavadinimas

LIETUVOS UNIVERSITETŲ STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS KŪRIMAS PASAULINĖS PATIRTIES KONTEKSTE

Vykdymo metai

2003–2004

Projekto tikslas

Parengti Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelį pasaulinės patirties kontekste.

Projekto uždaviniai

  • Išanalizuoti kitų šalių aukštųjų mokyklų patirtį, tobulinant studijų kokybės užtikrinimo sistemas. Projekto partnerio institucijoje apibendrinti kitų šalių patirties analizės rezultatus ir nustatyti pagrindinius parametrus, identifikuojančius Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų kokybę.
  • Ištirti universitetų ir kolegijų bendruomenės bei darbdavių poreikius ir jų siūlymus dėl studijų kokybės užtikrinimo sistemos sukūrimo ir adaptacijos galimybių universitetuose bei kolegijose. Sukurti tarptautinius standartus atitinkančią studijų kokybės tyrimo metodologiją, užtikrinančią aukštųjų mokyklų studijų kokybės monitoringą vidinės savianalizės pagrindu.
  • Sukurti studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelį remiantis kitų šalių apibendrinimais ir atsižvelgiant į universitetų bendruomenės bei darbdavių poreikius ir siūlymus.
  • Adaptuoti sukurtą studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelį konkrečiame universitete ar kolegijoje, dalyvaujančioje projekto veikloje.
  • Pristatyti projekto rezultatus ir rekomendacijas švietimo politikams baigiamoje konferencijoje, skirtoje studijų kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimui.

Projekto rezultatai

  • Identifikuoti aspektai, užtikrinantys tarptautinius studijų kokybės standartus bei nustatyti vidinės savianalizės parametrai, identifikuojantys Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų kokybę.
  • Parengta tarptautinius standartus atitinkanti aukštųjų mokyklų studijų kokybės monitoringo metodika; identifikuota Lietuvos universitetų ir kolegijų studijų kokybės būklė tarptautiniame kontekste, išskirtos jos silpnosios ir stipriosios pusės; nustatyti aukštųjų mokyklų bendruomenės ir darbdavių poreikiai ir siūlymai, gerinat vidinę studijų kokybės savianalizės sistemą; suformuluoti studijų kokybės užtikrinimo sistemos kūrimo pagrindiniai principai.
  • Studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelis, parengtas remiantis tarptautiniais standartais ir adaptuotas Lietuvos situacijai, sudarantis studijų kokybės gerinimo prielaidas.
  • Funkcionuojantis adaptuotas pagal konkrečias galimybes ir poreikius studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelis projekto partnerių universitetuose ar kolegijoje.
  • Straipsnių rinkinys "Studijų kokybės užtikrinimo sistemos modeliavimas pasaulinės patirties kontekste" apie svarbiausius studijų kokybės vidinės savianalizės parametrus ir studijų kokybės monitoringą Lietuvos aukštojo mokslo institucijose tarptautiniame kontekste; rekomendacijos švietimo politikams ir universitetų bei kolegijų bendruomenėms. Plačiau

Projekto koordinatorius

Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto partneriai

Studijų kokybės vertinimo centras, Vilniaus pedagoginis universitetas, Klaipėdos universitetas, Kauno kolegija.

Kontaktinis asmuo

Dr. Audronė Allan, Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas