Programa

Nacionalinis projektas dalinai remiamas ES struktūrinių fondų

Projekto pavadinimas

ŠVIETIMO KOKYBĖS VADYBININKŲ RENGIMAS PLĖTOJANT KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMĄ LIETUVOJE

Projekto numeris

BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0014

Vykdymo metai

20052008

Projekto tinklalapis

www.vdu.lt/esf

Projekto tikslas

Sukurti konceptualiųjų, metodinių ir intelektualiųjų prielaidų metmenis švietimo kokybės užtikrinimo sistemos plėtrai Lietuvoje bei parengti kvalifikuotų švietimo kokybės vadybos specialistų grupę keturiuose universitetuose – Klaipėdos universitete, Šiaulių universitete, Vilniaus pedagoginiame universitete ir Vytauto Didžiojo universitete.

Projekto uždaviniai

 • Parengti konceptualiąsias ir teorines prielaidas naujai studijų programai.
 • Parengti švietimo kokybės vadybininko kvalifikacijos aprašą.
 • Parengti ir įgyvendinti naują magistro lygmens studijų programą "Švietimo kokybės vadyba".
 • Suburti ir parengti universitetų – projekto partnerių – studijų rengimo ir realizavimo komandas, suvokiančias šios programos paskirtį, tikslus bei uždavinius.
 • Aprūpinti naujai parengtą programą būtiniausiais ištekliais: naujausia literatūra, metodine medžiaga ir techninėmis priemonėmis.
 • Įvertinti parengtos studijų programos kokybę.

Projekto rezultatai

 • Kokybės užtikrinimo švietimo sistemoje studija.
 • Švietimo kokybės vadybininko kvalifikacijos aprašas. Plačiau
 • Universitetinių magistrantūros studijų programa "Švietimo kokybės vadyba". Programos aprašas
 • "Švietimo kokybės vadybos" programos studijų dalykų (modulių) metodinė medžiaga:
  • Personalo konsultavimas ir mokymo organizavimas
   • Dėstytojo knyga
   • Mokomoji knyga studentui
  • Švietimo vadyba
   • Dėstytojo knyga
   • Mokomoji knyga studentui
  • Kokybės vadybos sistemos
   • Dėstytojo knyga
   • Mokomoji knyga studentui
  • Modernios organizacijų valdymo teorijos
   • Dėstytojo knyga
   • Mokomoji knyga studentui
  • Švietimo kokybės vertinimo metodologija
   • Dėstytojo knyga
   • Mokomoji knyga studentui
  • Švietimo organizacijų kokybės vadyba
   • Dėstytojo knyga
   • Mokomoji knyga studentui
  • Savarankiško darbo rengimo metodologija
   • Mokomoji knyga studentui
  • Švietimo filosofinės koncepcijos 
   • Mokomoji knyga studentui
  • Socialiniai tyrimai švietime
   • Mokomoji knyga studentui
  • Taikomoji švietimo sociologija 
   • Mokomoji knyga studentui
  • Mokymo/studijų programų kokybė
   • Mokomoji knyga studentui
  • Nacionalinės švietimo sistemos 
   • Mokomoji knyga studentui
 • 85 švietimo kokybės vadybos magistrai keturiuose Lietuvos universitetuose: Apgintų magistrinių darbų sąrašas
 • Naujausių leidinių anglų kalba, aprūpinančių programą, biblioteka.

Projekto koordinatorius

Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto partneriai

Vilniaus pedagoginis universitetas
Klaipėdos universitetas
Šiaulių universitetas

Kontaktinis asmuo

Dokt. Eilina Dailidienė, Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas