Programa

Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis

Projekto pavadinimas

PROFESINIO ORIENTAVIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR DIEGIMAS

Projekto numeris

ESF-2.4-065

LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Vytauto Didžiojo universiteto sutarties, pasirašytos projekto vykdymo veikloms įgyvendinti, pavadinimas

SUTARTIS DĖL PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ IR MOKYMO PROGRAMŲ SUKŪRIMO, PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKŲ (PIT) AKREDITAVIMO IR SPECIALISTŲ MOKYMO, NAKVYNĖS IR MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO MOKYMŲ METU

Sutarties data ir numeris

2006 m. balandžio 28 Nr. SUT-348

Vykdymo metai

20062008

Projekto tinklalapis

www.smm.lt/es_parama/projektai/smm_projektai/projektas_%20profesinio_orientavimo.htm

Tikslas

(pagal sutartį tarp LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Vytauto Didžiojo universiteto)

Sukurti nurodytus normatyvinius dokumentus (standartus, metodines rekomendacijas), mokymo programas bei metodikas ir atlikti nurodytus mokymus, suteikti profesinio informavimo taškų vertinimo bei akreditavimo paslaugas (koordinavimą) bei kitas paslaugas.

Rezultatai

 • Sukurti normatyviniai dokumentai, mokymo programos ir metodikos:
  1. Profesinio informavimo standartas. Plačiau
  2. Profesinio informavimo mokymo programa. Plačiau
  3. Profesinio informavimo A metodika. Plačiau
  4. Profesinio informavimo B metodika. Plačiau
  5. Profesijos konsultanto profesijos standartas
  6. Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programa. Plačiau
  7. Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo C metodika. Plačiau
  8. Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo D metodika. Plačiau
  9. Mokytojų, profesijos mokytojų, dėstytojų bendradarbiavimo su socialiniais partneriais metodinės rekomendacijos. Plačiau
  10. Profesinio informavimo taškų audito ir akreditavimo mokymo programa
  11. Profesinio informavimo taškų audito, akreditavimo ir finansavimo metodinės rekomendacijos. Plačiau
  12. Profesinio informavimo taškų audito ir akreditavimo metodika. Plačiau
  13. Profesijos konsultanto rengimo standartas
  14. Profesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo nuotolinio mokymo programa
  15. Profesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo nuotolinio mokymo metodika
  16. Profesinio konsultavimo metodinės rekomendacijos profesijos konsultantams. Plačiau
  17. Profesinio konsultavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa
  18. Profesijos konsultantų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymo metodika
 • Atlikti mokymai:
  1. 30-ties PTC (Pedagogų tobulinimo centrų) dėstytojų iš visų 10 Lietuvos apskričių mokymai Vilniuje pagal Profesinio informavimo A ir B metodikas. Mokymų trukmė 24 val.
  2. 30-ties PTC (Pedagogų tobulinimo centrų) dėstytojų iš visų 10 Lietuvos apskričių mokymai Vilniuje pagal Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo C metodiką. Mokymų trukmė 8 val.
  3. 1130-ties profesinio informavimo konsultantų (profesijos patarėjų) mokymai visose Lietuvos apskrityse pagal Profesinio informavimo B metodiką. Mokymų trukmė 16 val.
  4. 150-ties profesinio informavimo konsultantų (profesijos patarėjų) mokymai Vilniuje pagal Profesinio informavimo B metodiką. Mokymų trukmė 16 val.
  5. 480-ies socialinių pedagogų ir mokyklų psichologų mokymai Vilniuje pagal Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo D metodiką. Mokymų trukmė 24 val.
  6. 49-ių Profesinio informavimo taškų vertintojų mokymai Vilniuje ir Kaune pagal Profesinio informavimo taškų audito ir akreditavimo mokymo programą. Mokymų trukmė 8 val.
  7. Seminaro ´Profesinio konsultavimo veiklos rekomendacijos 100-ui dalyvių organizavimas. Seminaro trukmė – 2 dienos.
  8. 150-ties PTC dėstytojų mokymas Vilniuje pagal profesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo nuotolinio mokymo programą. Mokymų trukmė 8 val.
  9. Profesinio konsultavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programos 50-iai profesijos konsultantų išbandymo organizavimas. Mokymų trukmė 24 val.
 • Koordinuota 310 Profesinio informavimo taškų akreditacijos procedūra.

Projekto koordinatorius

LR Švietimo ir mokslo ministerija

Asmuo kontaktams LR Švietimo ir mokslo ministerijoje

Aleksandra Sokolova, (85) 2191165, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Asmuo kontaktams Vytauto Didžiojo universiteto Studijų kokybės centre

Prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis, Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas