Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupės (SKKTG) pagrindinės veiklos kryptys yra plėtoti studijų kokybės ir karjeros tyrimus, konsultuoti švietimo bei kitų institucijų bendruomenes studijų kokybės bei karjeros projektavimo klausimais. Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė savo veiklą plėtoja šiose kryptyse:

·         Studijų kokybės tyrimai. 

·         Karjeros tyrimai. 

·         Švietimo institucijų personalo konsultavimas. 

·        Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose studijų kokybės bei karjeros tyrimų srityse.