Mokslinis redaktorius

 

Kęstutis Pukelis

           Vytauto Didžiojo universitetas LT

 

 

Atsakingoji redaktorė

 

 Lijana Navickienė                              Vytauto Didžiojo universitetas LT

 

 
Redaktorių taryba  

Dalia Augienė

Šiaulių universitetas LT

Loreta Bukšnytė-Marmienė

Vytauto Didžiojo universitetas LT

Eugenijus Danilevičius

Vytauto Didžiojo universitetas LT

Bernd-Joachim Ertelt

University of Mannheim DE

Daiva Garnienė

Kauno Maironio universitetinė gimnazija LT

Alvydas Pranas Grevas

Kauno ir Jonavos miestų profesinių mokymo įstaigų asociacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba LT

Tron Inglar

Oslo And Akershus University College NO

Ramutė Kučinskienė

UAB Baltic Contracting Group LT

Eglė Stasiūnaitienė

Kauno kolegija  LT

Ronald G. Sultana

University Of Malta MT

Albertas Šlekys

Lietuvos darbo birža LT

Vidmantas Tūtlys

Vytauto Didžiojo universitetas LT