Programa

Erasmus

Projekto pavadinimas

AUKŠTASIS MOKSLAS KAIP STRATEGINIŲ KOMPETENTINGUMŲ KŪRĖJAS
(akronimas: HEGESCO)

Projekto numeris

NR. 133838-LLP-1-2007-SI-ERASMUS-EMHE

Vykdymo metai

2007–2009

Projekto tinklalapis

www.hegesco.org

Projekto tikslas

Nustatyti kompetentingumus, kuriuos turi įgyti aukštųjų mokyklų absolventai, užtikrinant kuo efektyvesnę jų integraciją į darbo rinką ir aktyvų pilietiškumą, bei išanalizuoti būdus ir priemones, kaip šie kompetentingumai turėtų būti plėtojami aukštosiose mokyklose.

Projekto uždaviniai

  • Atlikti aukštųjų mokyklų absolventų tyrimą, siekiant nustatyti jų prisitaikymą darbo rinkoje po studijų praėjus 5 metams.
  • Atlikti aukštųjų mokyklų administracinio personalo apklausą, siekiant išsiaiškinti veiklas, jų būdus bei priemones užtikrinant studijų ir darbo rinkos poreikių dermę.
  • Atlikti darbdavių apklausą, siekiant išanalizuoti jų lūkesčius aukštųjų mokyklų absolventų kompetentingumams ir nuomonę apie absolventų pasirengimą darbui.
  • Pateikti rekomendacijas studijų kokybės gerinimui aukštosiose mokyklose siekiant Bolonijos proceso tikslų.
  • Paskleisti tyrimų rezultatus 500 didžiausių ES įmonių ir organizacijų atstovams.

Projekto rezultatai

  • Atliktas kiekybinis aukštųjų mokyklų absolventų tyrimas visose projekto partnerių šalyse (išskyrus Olandiją), kiekvienoje šalyje apklausiant apie 2000 respondentų ir įvertinant jų prisitaikymą darbo rinkoje po studijų praėjus 5 metams.
  • Atlikta kokybinė aukštųjų mokyklų administracinio personalo apklausa visose projekto partnerių šalyse (išskyrus Olandiją) apibūdinant iniciatyvas ir veiklas užtikrinant studijų ir darbo rinkos poreikių dermę.
  • Atlikta kokybinė darbdavių apklausa visose projekto partnerių šalyse (išskyrus Olandiją) apibūdinant darbdavių poreikius aukštųjų mokyklų absolventų kompetentingumams ir jų nuomonę apie absolventų pasirengimą darbui.
  • Suformuluotos rekomendacijos studijų kokybės gerinimui aukštosiose mokyklose siekiant Bolonijos proceso tikslų.
  • Tyrimų rezultatai paskleisti didžiausioms ES įmonėms ir organizacijoms.

Projekto dokumentai

Competencies_and_Early_Labour_Market_Careers_of_HE_Graduate

Considerations_and_Recommendations_-_Introduction

Considerations_and_Recommendations_-_Employers

Considerations_and_Recommendations_-_HE_graduates

Considerations_and_Recommendations_-_HE_institutions

Considerations_and_Recommendations_-_Policy_Makers_-_Research

European_National_and_Universities_Strategies_-_Summary

Qualitative_Analysis_of_HEIs_and_Employers_in_Five_Countries

Projekto ataskaita

Projekto koordinatorius

Liublijanos universitetas, Slovėnija.
Asmuo kontaktams: prof. Ivan Svetlik, Liublijanos universiteto prorektorius, Tyrimų centro vadovas, Socialinių mokslų fakulteto profesorius, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Projekto partneriai

LIBER/ROA  Švietimo ir darbo rinkos tyrimų centras, Mastrichtas, Olandija. Internetinis adresas: http://www.roa.unimaas.nl/

TARKI Social Research Institute Inc., Vengrija. Internetinis adresas: http://www.tarki.hu/en/

Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva. Internetinis adresas: http://skktg.vdu.lt/index.php/lt/

Krokuvos Technologijos universitetas, Ekonomikos, sociologijos ir filosofijos institutas, Lenkija. Internetinis adresas: http://www.kariery.pk.edu.pl/

Hacettepe universitetas, Ankara, Turkija. Internetinis adresas: http://www.hun.edu.tr/english/

Kontaktinis asmuo

Prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis, Studijų kokybės centras, Vytauto Didžiojo universitetas