Pratarmė

Turinys

Tyrimai

 • Jean-Luc Patry
  Mokymas per tyrimus ir tyrimai per mokymą: mokslinių ir subjektyvių teorijų palyginimas Plačiau
 • Gintautė Žibėnienė, Izabela Savickienė
  Studijų kokybės koncepcijų priimtinumas pedagogikos studijų krypties pirmakursiams Plačiau
 • Fernando Cardoso Sousa, Ileana Pardal Monteiro, Rene Pellissier
  "Mažo pasaulio" tinklo sudarymas aukštojo mokslo studentų aplinkoje taikant problemų sprendimo metodą, skirtą didelėms grupėms Plačiau
 • Rasa Tamulienė
  Pažeidžiamiausių studentų grupių paramos poreikiai: koleginių studijų atvejis Plačiau 

 Realijos

Straipsnių anotacijos

 

Jean-Luc Patry

Zalcburgo universitetas  

Mokymas per tyrimus ir tyrimai per mokymą: mokslinių ir subjektyvių teorijų palyginimas

  

Anotacija

Mokymas per tyrimus magistrantūros studijose suteikia daug galimybių. Šiame straipsnyje pristatomas vienas tokios praktikos atvejis, palyginamos mokslinės ir subjektyvios teorijos bei aptariama, kaip, dėstant šį kursą, buvo atliekamas ir tyrimas tokia pat tema. Šis kursas davė naudos tiek studentams, tiek ir pačiam dėstytojui – tyrėjui. Analizuojant mokslines teorijas panaudotas vertinimo metodas ir loginis pagrindimas bei subjektyvių teorijų analizė pasinaudojant dialogo-sutikimo metodu. Tada pristatomas metodas, naudotas su studentais, kuris šiek tiek skiriasi nuo įprastinės dialogo-sutikimo metodikos. Rezultatų skiltyje pirmiausia pristatomi duomenų analizės rezultatai, o po to, remiantis studentų darbais, aptariamos jų patirtys. Diskusijos skyriuje aptariama, kuo šis kursas buvo naudingas studentams ir pačiam tyrimui

Pagrindinės sąvokos
Teorija, Mokslinė teorija, Subjektyvi teorija, Pagyrimas, Mokymas per tyrimus, Tyrimai per mokymą, Struktūros sudarymo metodas, Pasikeitimo matrica, Modalinė matrica.

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Gintautė Žibėnienė, Izabela Savickienė

Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas

Studijų kokybės koncepcijų priimtinumas pedagogikos studijų krypties pirmakursiams

 

Anotacija

Straipsnyje atskleidžiama, kokios studijų kokybės koncepcijos priimtiniausios pedagogikos studijų krypties pirmakursiams. Studentų nuomonės tyrimas aktualus, nes ES šalys daugiau nei prieš 10 metų sutarė, kad pagrindinė atsakomybė už aukštojo mokslo kokybę tenka pačioms aukštosioms mokykloms, o studentai, kaip akademinės bendruomenės nariai, taip pat yra svarbūs. Stinga daugiau tyrimų, kuriais būtų siekta išsiaiškinti, kokia studijų kokybės koncepcija priimtina studentams jų pačių požiūriu. Respondentai – pedagogikos studijų krypties studentai – dabar yra svarbūs studijų kokybės užtikrinimo sistemos dalyviai, o ateityje, būdami mokytojais, bus svarbūs mokymo kokybės užtikrinimo dalyviai.
Straipsnyje pristatomos studijų kokybės koncepcijos: 1) kokybė – tai gerinimas; 2) kokybė  tai tobulumas; 3) kokybė – tai kaita; 4) kokybė – tai atitikimas fiksuotiems reikalavimams, normoms, kriterijams; 5) kokybė – tai klientų / vartotojų poreikių patenkinimas ir / ar viršijimas; 6) kokybė – tai išsikeltų tikslų pasiekimas; 7) kokybė – kai mažiausiomis sąnaudomis pasiekiamas geriausias rezultatas. Atskleidžiama, kokios studijų kokybės koncepcijos priimtiniausios pedagogikos studijų krypties pirmakursiams, remiantis empiriniu tyrimu, kuriame 2012 m. ir 2013 m. dalyvavo 326 pirmo kurso studentai iš trijų Lietuvos aukštųjų mokyklų. Tyrimu nustatyta, kad pedagogikos studijų krypties pirmakursiams priimtiniausios dvi studijų kokybės koncepcijos: kokybė kaip nuolatinis gerinimas ir kokybė kaip tobulumas.

Pagrindinės sąvokos

Studijų kokybės koncepcija, Studijų kokybės užtikrinimas

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Fernando Cardoso Sousa, Ileana Pardal Monteiro, Rene Pellissier

Algarvės universitetas, Algarvės universitetas, Masačuseto Amherst universitetas 

"Mažo pasaulio" tinklo sudarymas aukštojo mokslo studentų aplinkoje taikant problemų sprendimo metodą, skirtą didelėms grupėms

 

Anotacija

Šiame straipsnyje pristatomas „mažo pasaulio“ tinklo (angl. small-world network) sudarymas,
naudojant adaptuotą problemų sprendimo metodo didelėse grupėse Future Search versiją. Pasirinktos dvi vadybą studijuojančių studentų grupės ir paprašyta, kad jos parengtų projektą. Studentai dalyvavo apklausoje, atsakinėdami į klausimus apie bendravimo dažnumą prieš projektą ir po jo. Gauti duomenys patvirtina, kad galima sėkmingai nubraižyti „mažo pasaulio“ tinklą, kai įgyvendinant bendrą projektą naudojamas pasirinktas problemų sprendimo metodas. Tai yra inovacija aukštojo mokslo aplinkoje.

Pagrindinės sąvokos

Inovacijos studijų procese, Ateities paieška, Aukštasis Išsimokslinimas, Metodai, naudojami esant didelėms grupėms,"Mažo pasaulio" tinklas. 

Straipsnio el. versija

Į pradžią

Rasa Tamulienė

Kauno kolegija

Pažeidžiamiausių studentų grupių paramos poreikiai: koleginių studijų atvejis

 

Anotacija

Straipsnyje pristatomu tyrimu atskleidžiami pažeidžiamiausių studentų, pasirinkusių kolegines studijas, paramos poreikiai. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad vyresnio amžiaus, pagal ištęstinę studijų formą studijuojantiems studentams, kurie turi šeiminių ir / ar darbinių įsipareigojimų, aktualesnės akademinio studentų informavimo ir konsultavimo, užsienio kalbų ir nuotolinių studijų centro, teisinio ir psichologinio konsultavimo paslaugos. Nustatyta, kad tradicinio amžiaus, pagal nuolatinę studijų formą studijuojantiems studentams, kurie neturi darbinių ir / ar šeiminių įsipareigojimų ir pasižymi žema studijavimo motyvacija, aktualesnės karjeros projektavimo, psichologinio konsultavimo, studentų apgyvendinimo, finansinės paramos ir konsultavimo teisiniais klausimais paslaugos.

Pagrindinės sąvokos

Parama studentams, Akademinė parama, Neakademinė parama, Netradicinio amžiaus studentai, Pažeidžiamiausi studentai, "Pirmos kartos" studentai, Tradicinio amžiaus studentai. 

Straipsnio el. versija

Į pradžią